Cyngerdd Clefyd y Siwgr

Diabetes UK Cymru

Cynhaliwyd cyngerdd elusennol yn Ysgol Cerrig i godi arian at Glefyd y Siwgr ym Mai 2008 gyda Nia Hughes, Ystrad a Trebor Lloyd Evans fel unawdwyr.

Yn dilyn llwyddiant y noson, cyflwynwyd siec o £1,500 i Diabetes UK Cymru!

Lluniau

Newyddion Diweddaraf

Santiago de Compostela

Ein trip diweddaraf oedd i ddinas hynafol Santiago de Compostela yn Galisia, Gogledd Sbaen.  Cawsom yr anrhydedd o ganu yn yr eglwys gadeiriol hardd yno ym mhrif wasanaeth y dydd  i gyfarch y pererinion. Profiad unigryw a bythgofiadwy.   Yna aethom i aros yn Cangas do Morrazo, nepell o Vigo, lle cymerasom ran mewn cyngerdd mawreddog a drefnwyd ar y cyd gan Gôr  Cymysg Coral Lestonnac  a Dawnswyr Lamranzas da Ria o dde

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau