Cyngerdd Clefyd y Siwgr

Diabetes UK Cymru

Cynhaliwyd cyngerdd elusennol yn Ysgol Cerrig i godi arian at Glefyd y Siwgr ym Mai 2008 gyda Nia Hughes, Ystrad a Trebor Lloyd Evans fel unawdwyr.

Yn dilyn llwyddiant y noson, cyflwynwyd siec o £1,500 i Diabetes UK Cymru!

Lluniau

Newyddion Diweddaraf

Cystadlu yn y Genedlaethol 2017

Rydym yn ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ar hyn o bryd. Cystadlu ar y dydd Sadwrn olaf yn y brif gystadleuaeth i gorau meibion! Rhaglen o rhwng 9 i 12 munud yw gofynion y gystadleuaeth ac rydym eisioes wedi recriwtio llawer o aelodau newydd - amryw o aelodau'r Aelwyd a fydd yn cystadlu yn y Corau Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd yn sir Forgannwg cyn bo hir, rhai aelodau hollol newydd ac ambell un sydd wedi dod yn ôl atom ar ôl toriad. Byddwn yn canu rhyw dri darn - ac yn ymarfer ar nos Lun yn unig! Efallai yn nes ymlaen y

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau