Wrecsam a Cor Sangerrunde Mittich

Eisteddfod Wrecsam ac Ymweliad Sangerrunde Mittich

Yn Wrecsam eleni (2011) daeth y Côr yn ail yn y gystadleuaeth i gorau rhwng 20-45 mewn nifer a rydym yn falch iawn o'r feirniadaeth galonogol a gafwyd! Gall aelodau'r Côr ei gweld ar y dudalen 'Hysbys'. I fyny bo'r nod a cheisiwn guro corau'r brifddinas y flwyddyn nesaf!

Yn Wrecsam yn y flwyddyn 1977 y bu'r Côr Meibion yn cystadlu gyntaf erioed yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Y darn prawf oedd ' Cytgan y Cynllwynwyr' gan Verdi ac roedd swp o gorau yn cystadlu. Ni chafwyd gwobr!

Yr ail wythnos yn Awst, daeth ein cyfeillion o dde Bafaria i Langwm i aros. Côr Meibion Sangerründe Mittich ydi'r côr hwn sydd wedi bod yn ffrindiau i ni ers y flwyddyn 1988. Cynhaliwyd Cyngerdd yn y Neuadd gyda'r 2 gôr meibion a chôr yr Aelwyd yn canu. Llywydd y noson oedd Mrs Iola Jones, Derwydd, Llanfihangel, gynt. Y hi ac Emyr ei gwr oedd yn gyfrifol am ddod a'r ddau gôr meibion at ei gilydd.

Mae'r cyfeillgarwch tyn sydd wedi datblygu rhwng y ddau gôr yn cael ei drysori'n fawr gan y ddwy gymuned er gwaetha'r pellter daearyddol sydd rhyngom

Newyddion Diweddaraf

Cystadlu yn y Genedlaethol 2017

Rydym yn ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ar hyn o bryd. Cystadlu ar y dydd Sadwrn olaf yn y brif gystadleuaeth i gorau meibion! Rhaglen o rhwng 9 i 12 munud yw gofynion y gystadleuaeth ac rydym eisioes wedi recriwtio llawer o aelodau newydd - amryw o aelodau'r Aelwyd a fydd yn cystadlu yn y Corau Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd yn sir Forgannwg cyn bo hir, rhai aelodau hollol newydd ac ambell un sydd wedi dod yn ôl atom ar ôl toriad. Byddwn yn canu rhyw dri darn - ac yn ymarfer ar nos Lun yn unig! Efallai yn nes ymlaen y

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau