Eisteddfod Genedlaethol

Eisteddfod Bro Morgannwg 2012

Daeth y Côr yn fuddugol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Morgannwg ym mis Awst eleni yn y gystadleuaeth i Gorau Meibion dan 45 mewn nifer.

 Y darn prawf oedd ' Y Cennin Aur' gan Mansel Thomas a dyfarnodd y beirniaid, sef Richard Elfyn Jones a Lynn Davies mai i Langwm y dylai'r cwpan fynd eleni! Buddugoliaeth ar ôl blynyddoedd o gystadlu a dod yn agos nifer o weithiau. Bu'n werth y siwrnai hir i lawr i Forgannwg a chafwyd amser da iawn yn dathlu! Cynhaliwyd parti i ddathlu ar benblwydd Llywydd y Côr ar fferm Disgarth Isa'! Ymlaen i Eisteddfod Dinbych yn awr! 

Newyddion Diweddaraf

Cystadlu yn y Genedlaethol 2017

Rydym yn ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ar hyn o bryd. Cystadlu ar y dydd Sadwrn olaf yn y brif gystadleuaeth i gorau meibion! Rhaglen o rhwng 9 i 12 munud yw gofynion y gystadleuaeth ac rydym eisioes wedi recriwtio llawer o aelodau newydd - amryw o aelodau'r Aelwyd a fydd yn cystadlu yn y Corau Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd yn sir Forgannwg cyn bo hir, rhai aelodau hollol newydd ac ambell un sydd wedi dod yn ôl atom ar ôl toriad. Byddwn yn canu rhyw dri darn - ac yn ymarfer ar nos Lun yn unig! Efallai yn nes ymlaen y

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau