Trip i Bafaria

Bafaria 2006

Trefnwyd taith i Bafaria ym mis Awst 2006 i ymweld â'n hen ffrindiau, aelodau o Gôr Meibion 'Sangerrunde Mittich' unwaith eto. Cafwyd amser bendigedig - onid ydi'r genedl yma yn gwybod sut i fwynhau a rhoi amser da i ni?

Trefnwyd cyngerdd yn Eglwys Hartkirchen i gwblhau'r gweithgareddau ac ymunodd y gwragedd i greu Côr Cymysg i ganu 3 cân ar y diwedd.

Newyddion Diweddaraf

Cystadlu yn y Genedlaethol 2017

Rydym yn ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ar hyn o bryd. Cystadlu ar y dydd Sadwrn olaf yn y brif gystadleuaeth i gorau meibion! Rhaglen o rhwng 9 i 12 munud yw gofynion y gystadleuaeth ac rydym eisioes wedi recriwtio llawer o aelodau newydd - amryw o aelodau'r Aelwyd a fydd yn cystadlu yn y Corau Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd yn sir Forgannwg cyn bo hir, rhai aelodau hollol newydd ac ambell un sydd wedi dod yn ôl atom ar ôl toriad. Byddwn yn canu rhyw dri darn - ac yn ymarfer ar nos Lun yn unig! Efallai yn nes ymlaen y

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau