Trip i Bafaria

Bafaria 2006

Trefnwyd taith i Bafaria ym mis Awst 2006 i ymweld â'n hen ffrindiau, aelodau o Gôr Meibion 'Sangerrunde Mittich' unwaith eto. Cafwyd amser bendigedig - onid ydi'r genedl yma yn gwybod sut i fwynhau a rhoi amser da i ni?

Trefnwyd cyngerdd yn Eglwys Hartkirchen i gwblhau'r gweithgareddau ac ymunodd y gwragedd i greu Côr Cymysg i ganu 3 cân ar y diwedd.

Newyddion Diweddaraf

Santiago de Compostela

Ein trip diweddaraf oedd i ddinas hynafol Santiago de Compostela yn Galisia, Gogledd Sbaen.  Cawsom yr anrhydedd o ganu yn yr eglwys gadeiriol hardd yno ym mhrif wasanaeth y dydd  i gyfarch y pererinion. Profiad unigryw a bythgofiadwy.   Yna aethom i aros yn Cangas do Morrazo, nepell o Vigo, lle cymerasom ran mewn cyngerdd mawreddog a drefnwyd ar y cyd gan Gôr  Cymysg Coral Lestonnac  a Dawnswyr Lamranzas da Ria o dde

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau