Contacts for Llangwm Choir

Cysylltiadau

Pob ebost i:

Os hoffech chi ymuno â'r côr ( ni ofynnir i chi ganu ar ben eich hun) neu os hoffech chi drefnu cyngerdd, cysylltwch ag un o'r aelodau isod:

Cyfarwyddwr Cerdd:

Bethan Smallwood B.Mus

Bron Graig, Llangwm, Corwen LL21 0RL

Tel:01490420500 Mob:07714155161

Llywydd

Prys Ellis, Ty'r Ale, Cefn Brith, Corwen

Tel: 01490420674

Ysgrifennydd

Gwynfryn Jones, 'Rhafod, Ty Nant, Corwen LL21 

Ebost: gwynfrynjones@btinternet.com

Tel: 01490420595

Trysorydd

Trystan Edwards, Hafotty Wen, Pentrellyncymer, Cerrigydrudion

Cyfeilydd:

Gwerfyl P Williams

Dirprwy Gyfarwyddwr a Dirprwy Gyfeilydd:

Rhian E Jones

Unawdwyr:

Trebor Lloyd Evans

Nia Wyn Edwards

Newyddion Diweddaraf

Cystadlu yn y Genedlaethol 2017

Rydym yn ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ar hyn o bryd. Cystadlu ar y dydd Sadwrn olaf yn y brif gystadleuaeth i gorau meibion! Rhaglen o rhwng 9 i 12 munud yw gofynion y gystadleuaeth ac rydym eisioes wedi recriwtio llawer o aelodau newydd - amryw o aelodau'r Aelwyd a fydd yn cystadlu yn y Corau Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd yn sir Forgannwg cyn bo hir, rhai aelodau hollol newydd ac ambell un sydd wedi dod yn ôl atom ar ôl toriad. Byddwn yn canu rhyw dri darn - ac yn ymarfer ar nos Lun yn unig! Efallai yn nes ymlaen y

Darllenwch fwy..

*

Aelodau’n unig

Gall aelodau fynd i mewn yma ar gyfer negeseuon ayyb