Cor Meibion Llangwm

Cor Meibion Llangwm

(Llun trwy garedigrwydd Lluniau Llwyfan)

Cartref Côr Meibion Llangwm ydi pentref Llangwm, ger Corwen, Gogledd Cymru (LL21 0RA).

Ein Ymarferion

Cynhelir ein ymarferion ar nos Lun rhwng 8pm a 10pm yng Nghorlan Ddiwylliant Llangwm.

Mae Croeso Cynnes i aelodau newydd!

Croesewir aelodau newydd o bob oed i ddod i ganu efo ni.

Mae croeso hefyd i ymwelwyr daro i mewn i wrando.

Ein Cyfarwyddwr Cerdd

Ein cyfarwyddwr cerdd yw Bethan Smallwood B.Mus.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gysylltu â ni, ewch i'r dudalen gyswllt Cysylltwch â Cor Meibion Llangwm

Diolch

https://twitter.com/CorLlangwm

Ble mae cartref y côr?

Map showing Côr Meibion Llangwm location

Newyddion Diweddaraf

Cystadlu yn y Genedlaethol 2017

Rydym yn ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ar hyn o bryd. Cystadlu ar y dydd Sadwrn olaf yn y brif gystadleuaeth i gorau meibion! Rhaglen o rhwng 9 i 12 munud yw gofynion y gystadleuaeth ac rydym eisioes wedi recriwtio llawer o aelodau newydd - amryw o aelodau'r Aelwyd a fydd yn cystadlu yn y Corau Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd yn sir Forgannwg cyn bo hir, rhai aelodau hollol newydd ac ambell un sydd wedi dod yn ôl atom ar ôl toriad. Byddwn yn canu rhyw dri darn - ac yn ymarfer ar nos Lun yn unig! Efallai yn nes ymlaen y

Darllenwch fwy..

*

Aelodau’n unig

Gall aelodau fynd i mewn yma ar gyfer negeseuon ayyb