Ymchwil Cancr

Cyngerdd Ymchwil Cancr

Ym Mai 2007 cynhaliwyd Cyngerdd Elusennol yn Ysgol y Berwyn, y Bala, i godi arian at Ymchwil Cancr gyda’r gantores werin o’r Alban, Mairi MacInnes. Llywydd y noson oedd yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas ac arweinydd y noson oedd Dilwyn Morgan. Cyflwynwyd siec o £4,500 i Ymchwil Cancr.

Newyddion Diweddaraf

Santiago de Compostela

Ein trip diweddaraf oedd i ddinas hynafol Santiago de Compostela yn Galisia, Gogledd Sbaen.  Cawsom yr anrhydedd o ganu yn yr eglwys gadeiriol hardd yno ym mhrif wasanaeth y dydd  i gyfarch y pererinion. Profiad unigryw a bythgofiadwy.   Yna aethom i aros yn Cangas do Morrazo, nepell o Vigo, lle cymerasom ran mewn cyngerdd mawreddog a drefnwyd ar y cyd gan Gôr  Cymysg Coral Lestonnac  a Dawnswyr Lamranzas da Ria o dde

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau