Gem Rygbi

Stadiwm y Mileniwm

Ddydd Sadwrn Mawrth 12fed buom yn canu yn y gem rygbi Cymru/ Iwerddon.

Cawsom gwmni Côr Godre'r Aran a Chantorion John Daniel, wps, Colin Jones! Roedd y canu'n fendigedig - llawn gwell na'r chwarae, er ein bod wedi ennill y gêm!

Cawsom drafferth mawr i gadw Ffranc yn ei sêt - roedd mor awyddus i gael ei gap cyntaf a bron â marw eisiau mynd i helpu sgwad Cymru i daclo'r Gwyddelod!

Ar y cae buom yn canu Gwahoddiad, Llanfair,(dyma'r ddwy gan orau ond doedd fawr o gynnulleidfa ar y maes ar y pryd) Sosban Fach, We'll keep a welcome, Delilah a'r ffefryn- Fields of Athenry.

Bu llawer mwy o ganu yn yr Angel yn dilyn y gêm, a phawb wedi mwynhau yn arw.

Gobeithio fod minibws Gwyn New Siop wedi cyrraedd adre cyn y wawr!

Diolch i bawb am ddysgu'r caneuon mor dda - ac am ganu'r nodau cywir ym mhob un!

Diolch i Llyr am drefnu popeth, gan gynnwys y minibws.

Diolch i Alun, Trystan, Ffranc a'r criw fu yn y Mochyn Du yn cymeryd rhan yn y rhaglen ar Radio Cymru - er nad oeddllawer o waith eu perswadio!

Diolch i Dewi am ofalu am y jacedi - a llawer o ddiolch i Brodwaith, Pentrefoelas am wneud gwaith gwerth chweil arnynt.

Mwy o luniau yn y Galeri.....

Edrychwn ymlaen am y tro nesa' rwan....

Newyddion Diweddaraf

Cystadlu yn y Genedlaethol 2017

Rydym yn ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ar hyn o bryd. Cystadlu ar y dydd Sadwrn olaf yn y brif gystadleuaeth i gorau meibion! Rhaglen o rhwng 9 i 12 munud yw gofynion y gystadleuaeth ac rydym eisioes wedi recriwtio llawer o aelodau newydd - amryw o aelodau'r Aelwyd a fydd yn cystadlu yn y Corau Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd yn sir Forgannwg cyn bo hir, rhai aelodau hollol newydd ac ambell un sydd wedi dod yn ôl atom ar ôl toriad. Byddwn yn canu rhyw dri darn - ac yn ymarfer ar nos Lun yn unig! Efallai yn nes ymlaen y

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau