Torrevieja yn Sbaen Cor Meibion Llangwm

Torrevieja yn Sbaen

Sefydlwyd Cor Meibion Llangwm yn ol yn y flwyddyn1930 ac mae wedi parhau ers hynny yn ddi-dor heblaw am doriad yn ystod blynyddoedd y rhyfel. Ym Mai 2005 trefnwyd dathliadau 75 a threfnwyd taith i Sbaen i gynnal cyngherddau.Ŵ

Cyngerdd Torreviejayn Spain

gyda'r unawdydd Trebor Lloyd Evans

Yr unawdydd oeddTrebor Lloyd Evans, a swynodd y cynnulleidfaoedd bob tro. Gwerthodd ei dei-bo i un o'i edmygwyr - Cymro alltud!

Newyddion Diweddaraf

Santiago de Compostela

Ein trip diweddaraf oedd i ddinas hynafol Santiago de Compostela yn Galisia, Gogledd Sbaen.  Cawsom yr anrhydedd o ganu yn yr eglwys gadeiriol hardd yno ym mhrif wasanaeth y dydd  i gyfarch y pererinion. Profiad unigryw a bythgofiadwy.   Yna aethom i aros yn Cangas do Morrazo, nepell o Vigo, lle cymerasom ran mewn cyngerdd mawreddog a drefnwyd ar y cyd gan Gôr  Cymysg Coral Lestonnac  a Dawnswyr Lamranzas da Ria o dde

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau