Torrevieja yn Sbaen Cor Meibion Llangwm

Torrevieja yn Sbaen

Sefydlwyd Cor Meibion Llangwm yn ol yn y flwyddyn1930 ac mae wedi parhau ers hynny yn ddi-dor heblaw am doriad yn ystod blynyddoedd y rhyfel. Ym Mai 2005 trefnwyd dathliadau 75 a threfnwyd taith i Sbaen i gynnal cyngherddau.Ŵ

Cyngerdd Torreviejayn Spain

gyda'r unawdydd Trebor Lloyd Evans

Yr unawdydd oeddTrebor Lloyd Evans, a swynodd y cynnulleidfaoedd bob tro. Gwerthodd ei dei-bo i un o'i edmygwyr - Cymro alltud!

Newyddion Diweddaraf

Cystadlu yn y Genedlaethol 2017

Rydym yn ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ar hyn o bryd. Cystadlu ar y dydd Sadwrn olaf yn y brif gystadleuaeth i gorau meibion! Rhaglen o rhwng 9 i 12 munud yw gofynion y gystadleuaeth ac rydym eisioes wedi recriwtio llawer o aelodau newydd - amryw o aelodau'r Aelwyd a fydd yn cystadlu yn y Corau Aelwyd yn Eisteddfod yr Urdd yn sir Forgannwg cyn bo hir, rhai aelodau hollol newydd ac ambell un sydd wedi dod yn ôl atom ar ôl toriad. Byddwn yn canu rhyw dri darn - ac yn ymarfer ar nos Lun yn unig! Efallai yn nes ymlaen y

Darllenwch fwy..

*

Digwyddiadau